224 000 ton mat och dryck i avloppet varje år

En ny unik studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket visar att svenska hushåll häller ut cirka 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Det motsvarar cirka 26 kilo per person. Mycket som hälls ut hade kunnat ätas eller drickas.

Den främsta anledningen till att maten eller drycken hälls ut är att den blivit över från till exempel en måltid. Andra anledningar är att varan blivit gammal eller att bäst-före-datumet har passerat.

-Att titta på det vi häller ut via avloppet har aldrig gjorts tidigare och studien ger oss värdefull kunskap om de totala mängderna matavfall som hushållen slänger. berättar Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistik, Naturvårdsverket

Hushållens storlek påverkar mängden
De hushåll som slänger mest enligt undersökningen är de som består av endast en person. Där är siffran så hög som 32 kilo matavfall i avloppet per person och år. Totalt, om man räknar med både det som hälls ut i avloppet och det som slängs i soppåsen, slänger hushållen i genomsnitt 107 kilo matavfall per person och år. Tillsammans med Livsmedelsverket och Jordbruksverket genomför Naturvårdsverket ett gemensamt regeringsuppdrag med olika insatser för att minska matsvinnet.

-Att mat slängs är inte bra, varken för miljön eller för den egna plånboken. Livsmedelsverket kommer i höst göra en kommunikationskampanj för att uppmärksamma frågan om hur alla på enkla sätt kan minska mängden mat som slängs, berättar Ingela Dahlin, projektledare på Livsmedelsverket.

Fakta
Det här hälls ut i avloppet:
Kaffe/te 38 procent
Mejeriprodukter 25 procent
Drycker (exempelvis saft, läsk, vin, öl) 11 procent
Fast avfall som ris, pasta, flingor 10 procent
Sås och soppa 10 procent
Sött (glass, sylt mm) 2 procent
Övrigt flytande matavfall (exempelvis rått ägg och tomatpure) 4 procent

Mängden uppskattas till 224 000 ton, det motsvarar 26 kilo per person och år.

Studien är utförd av SMED (Svenska MiljöEmissionsData) på uppdrag av Naturvårdsverket och Livsmedelsverket.

Matavfall i soppåsen:
Utöver det som slängs i avloppen visar tidigare studier att svenskarna slänger 81 kilo fast matavfall per person och år i soppåsen. Av dessa beräknas 28 kilo per person och år vara mat som hade kunnat ätas istället för att slängas, så kallat matsvinn.

Läs hela studien här

För ytterligare information, kontakta:
Christina Jonsson, samordnare för avfallsstatistik Naturvårdsverket, 010-698 14 92, christina.jonsson@naturvardsverket.se
Staffan Ågren, samordnare för avfallsstatistik Naturvårdsverket
, 010-698 13 05, staffan.agren@naturvardsverket.se
Livsmedelsverkets pressjour 018 – 17 53 40.

För information om studien, kontakta:
Louise Sörme, SMED (Svenska MiljöEmissionsData), 08-506 947 92, louise.sorme@scb.se

Anneli Nivrén, presschef Naturvårdsverket, 010-698 13 00, 070-206 37 27, anneli.nivren@naturvardsverket.se

Tags:

Media

Media