Sterkt fjerde kvartal avsluttet et suksessrikt år for Telio

Teliokonsernet avsluttet 2013 med et sterk fjerde kvartal både med hensyn til omsetning og resultat. Omsetningen for Teliokonsernet i fjerde kvartal endte på 327,7 millioner kroner og EBITDA på NOK 73,9 millioner kroner. For året 2013 endte omsetningen på NOK 1,247 milliarder kroner og EBITDA på NOK 270,3 millioner kroner.

-          2013 har vært et svært suksessrikt år for Telio med oppkjøpet av NextGenTel tidlig i året som den største begivenheten i selskapets historie. Fjerde kvartal bringer bevis om en suksessfull snuoperasjon for NextGenTel. Teliokonsernet er nå godt posisjonert for å nå selskapets finansielle målsettinger for 2014 og årene fremover, sier Eirik Lunde, administrerende direktør i Telio Holding ASA.

EBITDA for Teliokonsernet var 73,9 millioner kroner og EBIT var 32,8 millioner kroner (EBIT justert for amortiseringskostnader på 11,4 millioner kroner relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

NextGenTel

NextGenTel har fortsatt den positive utviklingen gjennom fjerde kvartal, og resultatene ligger foran planen. Selskapet har 100 færre årsverk ved utgangen av fjerde kvartal sammenlignet med overtagelsesdato. Et kostnadskontrollprogram er etablert, og det er oppnådd betydelige besparelser både på driftskostnader og investeringer sammenlignet med samme periode ifjor.

Etter kvartalsslutt annonserte NextGenTel en avtale om å levere fiber til samtlige TeliaSonera-lokasjoner i Norge, herunder også NetCom butikkene. NextGenTel styrker med dette sin posisjon innenfor varehandel og -kjeder ytterligere. Allerede leveres bedriftsaksesser til tyve tusen brukersteder, noe som gjør NextGenTel til en av de største aktørene innen bredbånd til varehandel og øvrige bedrifter i Norge.

Ny kontrakt i Nederland

Etter kvartalsslutt annonserte Telio en ny kontrakt om å levere VoIP tjenester til M7 i Nederland. M7 opererer i Nederland med bl.a. merkevaren Canal Digitaal. I løpet av 2014 vil Telio Netherlands tilby alle VoIP-tjenester til kunder av M7 i Nederland. Dette inkluderer migrering av taletjenester for alle eksisterende kunder (omkring 145 000 kunder). Det er i tillegg uttalt en intensjon fra både M7 og Telio om å tilby tilsvarende tjenester også til M7 sine kunder i andre land i Europa.

Sterk kontantstrøm

Teliokonsernet har hatt en sterk kontantstrøm gjennom året med en fri kontantstrøm tilsvarende 5,82 kroner pr. aksje i 2013. Netto rentebærende gjeld er redusert fra 347 millioner kroner pr. 31. mars til 257 millioner kroner pr. 31. desember 2013. Salget av NextGenTels kontorbygg ble fullført 31. desember 2013 og har tilført ytterligere 95 millioner kroner til selskapet i januar 2014.

Refinansiering

I et obligasjonseiermøte 5. februar 2014 stemte obligasjonseierne for selskapets forslag om tidlig innfrielse av obligasjonslånet. Obligasjonslånet på 300 millioner kroner vil bli tilbakebetalt med 109,50% av pålydende. Selskapet har avtalt nye lånefasiliteter med Nordea. De nye lånefasilitetene inkluderer et 5-årig lån på 250 millioner kroner og en trekkfasilitet på 75 millioner kroner, som erstatter dagens banklån på 175 millioner kroner. Reduserte finanskostnader som følge av nye lånefasiliteter vil utligne engangskostnaden ved å innløse obligasjonen innen omlag 24 måneder, og den nye finansieringen reduserer finanskostnadene med omtrent 60% (56 millioner kroner) over låneperioden. Alt i alt vil denne finansielle restruktureringen sammen med mindre strenge finansielle lånevilkår gjøre det mulig for Telio å betale utbytte allerede i 2014 basert på regnskapet for 2013.

Finansielle resultater

I fjerde kvartal 2013 oppnådde Teliokonsernet en omsetning på 327,7 millioner kroner mot 110,6 millioner kroner i samme periode i fjor. EBITDA var 73,9 millioner kroner (22,5 % EBITDA margin) sammenlignet med 9,5 millioner kroner i samme kvartal i fjor (8,6 % EBITDA margin). Driftsresultatet ble 32,8 millioner kroner mot 4,6 millioner kroner i fjerde kvartal 2012 (EBITDA og EBIT er justert for engangseffekter og EBIT er justert for amortiseringskostnader relatert til oppkjøpet av NextGenTel AS).

Se kvartalsrapport og markedspresentasjon for Q4 2013 på:

http://telioholding.no/Investor-relations/Reports-and-presentations

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eirik Lunde, administrerende direktør
Telefon direkte: 23 62 66 88
Mobil: 48 09 69 64
E-post:
eirik.lunde@telio.no

Høyoppløselige bilder av adm. dir. Eirik Lunde kan lastes ned fra:

http://telioholding.no/News-and-media/Logos-and-pictures

About Us

The NextGenTel Group is a major player in providing fixed and mobile Internet communication services to consumers and businesses with a #2 position within xDSL broadband in the Norwegian market. The range of services covers access independent broadband, data net, Ethernet, VoIP, mobile and TV. In addition, the Group provides VoIP services to consumers in Denmark, Switzerland and the Netherlands. The company is headquartered in Oslo, Norway and is listed on the Oslo Exchange as NGT. NextGenTel's mission is to be a major force in defining and providing fixed and mobile internet communications to the consumer and small businesses.

Subscribe

Documents & Links