24Seven Technology Group ASA : Avholdt ordinær generalforsamling

Den 26. juni 2012, kl 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i
24Seven Technology Group ASA i selskapets lokaler i Oslo.

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker