24Seven Technology Group ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

24Seven Technology Group ASA innkaller herved til ordinær generalforsamling den 26. juni 2012 klokken 09:00.

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Se vedlagte innkalling med vedlegg, samt årsrapport med revisjonsberetning for 2011, som manglet i tidligere publiserte versjon på Oslo Børs.

Årsrapport for 2011, samt innkallingen er også tilgjengelig på http://24sevenoffice.com/no/selskapet/investor-relations/
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12