24Seven Technology Group ASA : Meldepliktig handel

CEO i 24Seven Technology Group ASA, Stian Rustad, har i dag, 06.6.2012, kjøpt 7 700 aksjer til snittkurs 3,20 kroner pr. aksje, gjennom sitt selskap ICT Group AS.

ICT Group AS vil etter transaksjonen eie 3 767 132 TFSO aksjer.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12