24Seven Technology Group ASA : Meldepliktig handel

CEO i 24Seven Technology Group ASA, Stian Rustad, har i dag, 23.5.2012, kjøpt 4 000 aksjer til snittkurs 3,07 kroner pr. aksje, gjennom sitt selskap ICT Group AS.

ICT Group AS vil etter transaksjonen eie 3 759 432 TFSO aksjer.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.