24Seven Technology Group ASA : Presentasjon av ny potensiell internasjonal sjef i 24Seven Technology Group ASA

Det internasjonale SaaS markedet er i sterk vekst og 24Seven Technology Group har de siste årene jobbet med å klargjøre teknologien og organisasjonen for en internasjonalisering av selskapets løsninger. Selskapet er nå i en fase med et sterkere fokus på å markedsføre løsningene i internasjonale markeder. Selskapet har i forbindelse med dette vurdert flere ulike alternative løsninger for å sørge for sterkere vekst utenfor Norge.

Selskapet har mens disse vurderingene pågår mottatt et tilbud fra Jim Huzell hvor han ønsker å ta et ansvar for å bidra til et sterkere salg av konsernets produkter og tjenester internasjonalt. Huzell har bred internasjonal erfaring fra teknologiselskaper både når det gjelder salg av SaaS-baserte produkter og tjenester. Han har blant annet vært administrerende direktør i det daværende Nasdaq-noterte selskapet Genesys som leverte SaaS baserte samarbeidssystemer i over 24 land og hadde over 2000 ansatte, før selskapet ble kjøpt av West Corp. Genesys er allment anerkjent som et av verdens første suksessfulle SaaS selskaper.

Jim Huzell har en god internasjonal anseelse, et internasjonalt nettverk og en viktig bransjeerfaring. Huzell har fulgt selskapet tett i mer enn ett år og kjenner både ledelsen og teknologien godt. Han vil tilføre selskapet en internasjonal erfaring som komplementerer ledelsen meget godt, men på bakgrunn av at de vilkår som kreves er av en internasjonal karakter vil forslaget om å engasjere han bli forelagt aksjeeierne til diskusjon på den ordinære generalforsamlingen 26. juni 2012.

Tilbudet fra Huzell vil presenteres for generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å møte Jim Huzell vil få anledning til det tirsdag 5. juni 2012 frem til klokken 16. Interesserte aksjeeiere bes ta kontakt med CFO Truls Hauger på mobil: 911 04 998 eller e-post: trh@24sevenoffice.com for å melde sin interesse og avtale tidspunkt.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12