24Seven Technology Group ASA : Registrert kapitalforhøyelse

Det vises til børsmeldinger fra 29. mai 2012 vedrørende emisjon i 24Seven Technology Group ASA.

Kapitalforhøyelsen knyttet til emisjonen er nå registrert i Foretaksregisteret og emisjonen er følgelig gjennomført.

Aksjekapitalen i 24Seven Technology Group ASA (TFSO) er etter kapitalforhøyelsen NOK 3 119 452,08 fordelt på 25 995 434 aksjer, hver pålydende NOK 0,12.

Kontaktperson er CFO Truls Kristian Hauger, tlf. 9110 4998, e-post, trh@24sevenoffice.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12