24Seven Technology Group ASA: Avholdt ekstraordinær generalforsamling

Den 25. oktober 2011, kl 10.00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA i selskapets lokaler i Oslo.

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker