24Seven Technology Group ASA selger datterselskap

24Seven Technology Group ASA selger datterselskapet av Propartner Holding som er den operative produksjonsenheten (Propartner Defence AS) til ledelsen i Propartener Defence AS. Bakgrunnen for salget er det ligger utenfor konsernets kjernevirksomhet å drive med selve produksjonen av forsvarsmateriell, mens den teknologiske virksomheten knyttet til utvikling og programvare har synergier med det øvrige konsernets virksomhet. Salget har således vært planlagt før gjennomføringen av transaksjonen ble godkjent 16. juli 2010.

Produksjonsenheten selges til bokført verdi og en earnout modell hvor Propartner Holding beholder 50 % av resultatet de neste 5 regnskapsårene. 

Salget gir ingen umiddelbar likviditetsmessig effekt, men frigjør ressurser i konsernet som ellers ville ha måttet fokusere på produksjonsenheten.

24Seven Technology Group ASA har som en del av salgsavtalen beholdt all IPR innen elektronikk, forsvarsteknologi og videokonferanseteknologi. Vi har også sikret oss salg og markedsføringsrettighetene med tilhørende kunderelasjoner, samt beholdt nøkkelkompetanse viktig for 24Seven Technology Group ASA. De nye eierne har også inngått en avtale med selger om industrialisering og produksjon av videotelefonienheten til selvkost pluss 5% påslag ved ledig kapasitet i produksjonsavdelingen i 3 år fremover. Selger har på sin side inngått en bindene avtale om produksjon av all øvrig elektronikk hos Propartner Defence i samme periode, så lenge de kan levere til markedspriser i samme periode.

Videresalget av produksjonsenheten er en del av den planlagte struktureringen av 24Seven Technology Group ASA, som har pågått i vår og sommer, til et teknologiselskap med hovedfokus på Software as a Service og innovasjon. De gjenværende deler anses således å gi et grunnlag for god synergi og vekst for konsernet.

- Vi har med dette salget sikret oss alt det som er strategisk viktig for oss, samtidig som vi beholder fokuset på innovasjon og teknologi i 24Seven Technology Group ASA, sier Ståle Risa, COO i 24Seven Technology Group ASA.

- Vi tror lokale krefter vil kunne styre og optimalisere produksjonen mer optimalt enn det vi har forutsetninger for å gjøre og dermed har vi skapt en vinn vinn situasjon for alle parter, sier Truls Hauger, CFO i 24Seven Technology Group ASA.

Salget forutsetter styret i  24Seven Technology Group ASA sin endelige godkjennelse.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12