24SevenOffice har nådd målsetningen om tredoblet vekst i nye brukere

24SevenOffice, som er forretningssystem divisjonen i 24Seven Technology Group ASA, gikk i forkant av lanseringen av den internasjonale versjonen "World Edition" og sine nye websider ut med en målsetning om å øke antall nye registreringer av community brukere fra et nivå på 150 nye per måned til 450 nye per måned innen utgangen av 3Q11.

I dag passerte selskapet 450 nye registrerte communitybrukere og nådde dermed sin målsetning 4 måneder tidligere enn forventet. Utviklingen i nye registreringer kan følges live på selskapets IR sider.

Om 24SevenOffice World Edition
24SevenOffice World Edition ble lansert i andre kvartal 2011 og inneholder blant annet komplett system for prosjektplanlegging og styring, samt dokumentdeling integrert med Google. Brukere kan fritt invitere eksterne deltakere til å dele informasjon i sitt prosjekt og dette vil være et viktig bidrag til viralspredning av systemet. 24SevenOffice er som tidligere kommunisert i rute med lanseringen av løsningen på Google Apps Marketplace i tredje kvartal. Google Apps Marketplace har over 3 millioner bedriftskunder og får ca 4000 nye kunder hver dag . Det er lanseringen på Google Apps Marketplace det knytter seg størst forventning til økning i nye registrerte communitybrukere og det var derfor meget gledelig at selskapet klarte denne målsetningen uten hjelp fra lanseringen på Google Marketplace.

For mer informasjon kontakt Ståle Risa, COO, str@24sevenoffice.com eller +47 922 35 847

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner