24SevenOffice med overtegnet emisjon

Styret i 24Seven Technology Group ASA vedtok den 26/9/2011 en fulltegnet emisjon på 12,5 MNOK til en kurs på 4,50 NOK. Øvrige aksjeeiere blant selskapets største aksjonærer har i etterkant av dette hatt anledning til å tegne seg i en rettet emisjon til samme vilkår for å opprettholde sin relative andel. Emisjonen mot selskapets største aksjonærer ble overtegnet. På grunn av begrensingen om relativ andel har de aksjonærer som har overtegnet således fått allokert et lavere antall aksjer enn det de tegnet seg for. Det utstedes totalt 822 055 nye aksjer i denne transaksjonen.

De nye aksjene vil ikke være omsettelige før aksjene fullt ut betalt og registrert i Brønnøysund registrene, samt at noteringsprospekt er godkjent av Oslo Børs. Det er tegnet flere aksjer enn selskapets styre har fullmakt til å utstede. Det er derfor nødvendig med en ny ekstraordinær generalforsamling for at selskapets styre skal ha anledning til å utstede et tilstrekkelig antall aksjer. Det tas sikte på å kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling så fort som mulig.

Følgende primærinnsidere har tegnet seg i denne emisjonen i tillegg til primærinnsidere som hadde tegnet seg i emisjon meldt mandag 26. september 2011:

Karl-Anders Grønland, styreleder, har fått allokert 13 000 aksjer. Karl-Anders Grønland eier etter dette 146 214 aksjer i selskapet.

Tor Øystein Repstad, styremedlem, har som representant for Agder Energi Ventures (AEV) fått allokert 333 333 aksjer for AEV. AEV eier etter dette 2723333 aksjer i selskapet.

Freddy Garberg Kristensen, partneransvarlig, har fått allokert 22 222 aksjer. Freddy Garberg Kristensen eier etter dette 160 476 aksjer i selskapet, gjennom sitt selskap Garberg Kristensen Invest AS.

Danske Bank Corporate Finance har vært som Sole Lead Manager og Bookrunner i emisjonen.

For ytterligere informasjon, kontakt styreleder Karl-Anders Grønland på telefon +47 464 43 307, eller e-post kag@storlokken.no.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12