AccountOnIt AS er solgt for 25 MNOK

24Seven Technology Group AS har gjennom det siste 6-12 månedene vært gjennom en restrukturering. Denne restruktureringen har tidligere blitt omtalt og er senest omtalt i presentasjonen av Q2-tallene. Konsernet har i denne prosessen vært preget av to målsetninger. Det første er å sikre at virksomhetsdeler som selskapet teknologisk trenger og som det har konkurransemessig betydning å eie har vært innenfor konsernet. Det andre har vært å samle selskapets fokus mot teknologi. Det er tre områder som ved inngangen til sommeren ble definert å være uten teknologisk betydning og derfor er ønsket solgt dersom den rette prisen kan oppnås. Dette var den manuelle produksjonsbiten selskapet måtte overta når Propartner Holding AS ble ervervet. Denne virksomheten er tidligere solgt. De faste eiendommene som ble overtatt samtidig planlegges også solgt på sikt så snart en tilfredsstillende pris oppnås. Det er enda ikke satt i gang noen salgsprosess knyttet til disse eiendommene.

Den tredje virksomheten var regnskapsførervirksomheten i Accountonit AS som selskapet tidligere har varslet markedet om at man da mottok et bud som oversteg 3 millioner kroner i forhold til den verdsettelsen selskapet fikk ved kjøpet av de siste 49 % av aksjene i selskapet som selskapet hadde plikt til å utøve til markedspris og som nå av styret er godkjent med en gevinst på 5 millioner kroner i forhold til hva eiendelen ble verdsatt til i juni 2010. Generelt er dette en god pris for en regnskapsførervirksomhet, men denne prisen skyldes den teknologiske plattform og den utviklingen selskapet på denne måten har fått og det er symptomatisk på dette at det høyeste budet kom fra deler av management og styre i AOI. 24SevenOffice AS har i denne handelen sikret seg en opsjon til å videreselge selskapet hvis en annen budgiver, som eventuelt er mer strategisk for selskapet, skulle dukke opp i løpet av den nærmeste fremtid. 24SevenOffice AS har også sikret seg en opsjon på eierskap til all metodikk som er utviklet av AOI for dermed å kunne selge dette til nye regnskapsbyråer som ønsker å bruke 24SevenOffice sitt ERP system som plattform.

- Vi har ved hjelp av 24SevenOffice sin programvare og AOI sin metodikk klart å skape ett av markedets aller mest effektive regnskapsbyråer og det er derfor viktig at vi kan tilby denne totalpakken til andre regnskapsbyråer som ønsker å bli like lønnsomme i sin drift. Flertallet av dagens regnskapsbedrifter holder faktisk fortsatt på med manuelle og papirbaserte prosesser, så markedet for en effektiviseringspakke til regnskapsbyråer er betydelig, sier Ståle Risa, COO i 24SevenOffice AS.

- Vi har fått en pris som tilsvarer en P/S på ca 0,75 som ligger over snittet i bransjen som typisk ligger på mellom P/S 0,4 og 0,6. Salgssummen lå også 25% over indikativ bud fra den beste av øvrige interessenter, sier Truls Hauger, CFO i 24SevenOffice AS.

- Vi har nå kommet så langt i den varslede omstruktureringen til et rent teknologiselskap at grunnlaget for vår ambisiøse internasjonaliseringsprosess er vesentlig styrket, sier Karl Anders Grønland, Styreformann i 24Seven Technology Group ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12