Aksjekjøpsprogram i 24Seven Technology Group ASA

Aksjekjøpsprogrammmet i 24Seven Technology Group ASA ble meldt fulltegnet den 15. februar. Kort tid etter offentliggjøring ble første transe i aksjekjøpene gjennomført. Den siste uken før kvartalspresentasjonen ble ingen handler utført. Etter fremleggelse av selskapets rapport for fjerde kvartal og 2010 ble aksjekjøp gjenopptatt.

Av de totale tegningene i aksjekjøpsprogrammet er det per 1. mars kjøpt 143 800 aksjer til en gjennomsnittskurs på NOK 4,87. Total kjøperamme i programmet er på NOK 1 520 000.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12