Apptix har signert partneravtale med 24SevenOffice

Apptix har signert en partneravtale som gir Apptix en ikke eksklusiv rett til å selge 24SevenOffice internasjonalt. Apptix har over 20 000 bedrifter som kunder på sine Microsoft Hosted Exchange tjenester hovedsakelig i USA. 24SevenOffice og Apptix sine tjenester skal integreres.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


Abonner