Avholdt ordinær generalforsamling

Den 15. juni 2011, kl 14.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA i selskapets lokaler i Oslo.

Vedlagt følger protokoll fra generalforsamlingen.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker