Avsluting av oppkjøpsprocess

24SevenOffice har avsluttet sin due dilligence av Cerum SMB AS og selskapene har i fellesskap blitt enige om å avslutte oppkjøpsprosessen.