Avtale med Nettopp24 opphørt

24Seven Technology Group ASA meldte 06.10.2009 om en avtale med Nettopp24 om å bruke handelsplattformen i 24SevenOffice Community og IP telefoniløsning. Nettopp24 er nå konkurs og avtalen er dermed opphørt. Dette medfører ca 500 TNOK redusert omsetning per måned og ca 25 TNOK i redusert EBITDA per måned i Q4 2010 og fremover.

This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)

Abonner