Britiske eOffice skal distribuere 24SevenOffice World Edition internasjonalt

Britiske eOffice, som leverer moderne business sentere i Storbritannia og gjennom et nettverk av over 100 sentere i 32 land, har signert en internasjonal distribusjonsavtale med 24SevenOffice. eOffice skal markedsføre og selge 24SevenOffice World Edition til alle sine kunder.
 
- Vi er fornøyd med å få på plass en internasjonal distribusjonsavtale med eOffice. De har innovative konsepter med mye smart teknologi inkludert i sine business sentere, noe som også gjenspeiles i kundebasen. Majoriteten av kundene er innovative selskaper innenfor tjenesteyting med unge og mobile medarbeidere, noe som passer perfekt med 24SevenOffce, sier Ståle Risa, COO i 24Seven Technology Group ASA.
 
24SevenOffice World Edition skal lanseres på internasjonale webbaserte markedsplasser som Google Apps Marketplace og skal distribueres gjennom partnere. Gjennom avtalen med eOffice har 24Seven Technology Group inngått den første internasjonale distribusjonsavtalen.
 
- Vi har et nettverk med mer enn 100 business sentere i 32 land og ser et stort potensial for å distribuere og selge gode SaaS prosjektstyrings- og CRM systemer til alle våre kunder. Kundelisten med eksisterende og tidligere kunder består av mer enn 100 000 personer, sier Pier Paolo Mucelli, CEO i eOffice.
 
Internet og smarttelefoner har endret måten forretningslivet fungerer på. eOffice var tidlig ute med å se trenden blant mobile arbeidere og de nye behovene dette skaper og har i sine konsepter lagt vekt på å bygge det perfekte rammeverket og fasiliteter for moderne forretningsfolk.
 
- eOffice er med på å bygge en ny forretningskultur ved å kombinere smart teknologi og forretningsfasiliteter for å gi moderne forretningsfolk en ny måte å jobbe på. Vår målsetning er å tilby fleksibilitet og bekvemmelighet for våre kunder slik at de kan konsentrere seg om effektivt å gjøre det de er best på. 24SevenOffice er en viktig del i vår strategi for å nå dette målet, avslutter Mucelli.
 
Om 24SevenOffice World Edition
24SevenOffice World Edition lanseres i begynnelsen av andre kvartal 2011 og inneholder blant annet komplett prosjektplanlegging og styring, timeføring og dokumentdeling. Brukere kan fritt invitere eksterne deltakere til å dele informasjon i sitt prosjekt og vil være et viktig bidrag til viralspredning av systemet. 24SevenOffice er i rute med lanseringen og fullførte forrige uke en viktig milepæl ved å være integrert med blant annet Google innlogging. Systemet skal distribueres på Google Apps Marketplace fra Q3 2011.
 
Om eOffice
eOffice leverer moderne business sentere med kontorfasiliteter og fleksible arbeidsplasser med fokus på design og bruk av smart teknologi for å effektivisere arbeidshverdagen til moderne arbeidere. Totalt er det over 100 business sentere i 32 land som er med i nettverket. eOffice skal starte distribusjon samtidig med lansering av 24SevenOffice World Edition.
 
For mer informasjon kontakt
Ståle Risa, COO i 24Seven Technology Group ASA, str@24sevenoffice.com eller +47 922 35 847
Pier Paolo Mucelli, founder & CEO of eOffice, pier.mucelli@eOffice.net eller +44(0) 870 888 8888
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12