Endring av kapital

Det vises til børsmelding 30.9.2010, der styret i 24Seven Technology Group ASA ga sitt samtykke til utstedelse av aksjer som oppgjør for kjøp av Phonzo AS fra Agder Energi Venture AS.

24Seven Technology Group ASA har i dag mottatt bekreftelse fra Foretaksregisteret som bekrefter kapitalforhøyelse på 2.390.000 aksjer med samlet pålydende NOK 286.800. Aksjene vil være registert på eget ISIN-nummer i påvente av prospektferdigstillelse. Ny registrert aksjekapital i 24Seven Technology Group ASA er NOK 2.285.159,76.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner