Endring av kapital

Det vises til børsmelding 2.7.2010, der styret i 24Seven Technology Group ASA ga sitt samtykke til kjøp av de siste 49 % av aksjene i datterselskapet Accountonit AS.Styret ga sin tilslutning til avtalen og traff beslutning om kapitalforhøyelse av aksjene den 16.8.2010.

24Seven Technology Group ASA har i dag mottatt bekreftelse fra Foretaksregisteret som bekrefter kapitalforhøyelse på 714.000 aksjer med samlet pålydende NOK 85.680 som oppgjør for halvparten av kjøpet. Ny registrert aksjekapital i 24Seven Technology Group ASA er NOK 1.998.359,76.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12