Endring i finansiell kalender

24Seven Technology Group ASA har besluttet å endre dato for offentliggjøring av Q3 tallene til 30.11.2010.

Kontaktpersoner:
CEO, Stian Rustad, tlf. 21548100
CFO, Truls Kristian Hauger, tlf. 21548100
COO, Ståle Risa, tlf. 21548100

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12