Endring i finansiell kalender

På grunn av oppkjøpet av Propartner Holdning AS og ferieavvikling hos de berørte parter har oppkjøpsprosessen og etterfølgende konsolidering tatt noe lenger tid en først antatt. På bakgrunn av dette er det besluttet å utsette offentliggjøring av Q2 tallene til 31.8.2010.

Kontaktpersoner:
CEO, Stian Rustad, tlf. 21548100
CFO, Truls Kristian Hauger, tlf. 21548100
COO, Ståle Risa, tlf. 21548100

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12