Endringer i styret i 24SevenOffice ASA

Styremedlem Jo Arnstad tar over som styreformann i 24SevenOffice ASA.

24SevenOffice ASA er etter børsintroduksjonen på vei inn i en ny fase. I forbindelse med dette er 24SevenOffice ASA og Andreas Arnesen enige om å avslutte samarbeidet i styret og Arnesen fratrer dermed styret og sitt verv som styreformann med umiddelbar virkning. Arnesen har sittet i styret i nærmere 2 år og har vært en viktig støttespiller i
perioden frem mot børsnotering.
 
Styremedlem Jo Arnstad vil ta over som styreformann i 24SevenOffice ASA med umiddelbar virkning. Arnstad er i dag administrerende direktør i venture investeringsselskapet Springfondet og har lang erfaring innen IT bransjen, blant annet som gründer og børsnotering av Provida ASA.
 
Styret forblir ellers uforandret.

Abonner