Finanskalender 2011

24SevenOffice ASA vil offentliggjøre regnskapstall på følgende datoer i 2011:

Q4 2010 / foreløpige resultater 2010:     25. februar
Q1 2011 finansiell rapport:                       20. mai
Q2 2011 / H1 2011 finansiell rapport:     19. august
Q3 2011 finansiell rapport:                       28. oktober

Alle presentasjoner vil bli avholdt kl. 09.00. Lokasjon vil bli kommunisert i forkant av presentasjonen.

Det tas forbehold om endringer i oppsatte datoer.

Ordinær Generalforsamling avholdes den 15. juni 2011.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner