Fullført aksjekjøpsprogram for ansatte og styremedlemmer

Aksjekjøpsprogrammet for ansatte og styremedlemmer i henhold til børsmelding fra 31.1.2011, i 24Seven Technology Group ASA er i dag fullført. Aksjekjøpsprogrammet har til hensikt å beholde og motivere ansatte, samtidig som det skal øke interessen for selskapet og aksjekursen for å gi samme insentiv som øvrige aksjonærer. Opsjonene opptjenes over 2 år og har innløsningskurs lik aksjekurs den 28.01.11 på NOK 4,03. Opsjonene må innløses innen 4 år fra tildelingsdato og aksjene som kjøpes i aksjekjøpsprogrammet har en bindingstid på 11 måneder. De ansatte må arbeide i konsernet i opptjeningsperioden.
 
Totalt ble det kjøpt 322 700 aksjer til en snittpris på 4,897 pr. aksje. Av dette beløpet er aksjer for 1 215 000 berettiget til 2 opsjoner og aksjer for 365 000 berettiget til 1 opsjon. Dette er en økning fra 1 520 000 til 1 580 000, grunnet at flere ansatte ønsket å tegne seg etter at forrige børsmelding gikk ut.
 
Primærinnsidere får tildelt følgende antall aksjer og opsjoner:
 
Ståle Risa, 12 252 aksjer og 24505 opsjoner
Stian Rustad, 12 252 aksjer og 24505 opsjoner
Truls Hauger, 12 252 aksjer og 24505 opsjoner
Karl-Anders Grønland, 20 421 aksjer og 40841 opsjoner
Michael Jacobs, 15 315 aksjer og 30631 opsjoner
Marte Kopperstad, 5 105 aksjer og 10210 opsjoner
Hilde-Maren Schjager, 5 105 aksjer og 10210 opsjoner
Espen Fjeldberg, 12 252 aksjer og 24505 opsjoner
Freddy Kristensen, 12 252 aksjer og 24505 opsjoner
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12