Generalforsamling i 24SevenOffice avholdt

24SevenOffice ASA avholdt ordinær generalforsamling 17.juni 2008. Alle vedtak var enstemmige.
 
Protokoll fra generalforsamling vil bli gjort tilgjengelig selskapets hjemmesider.
 

Jo Arnstad, styreleder
Tlf 90014940
E-post ja@7m.com
 
Stian Rustad, CEO
Tlf 91663909

Abonner