Høgås Teknologipark AS tilbudt solgt for 13 MNOK

24Seven Technology Group ASA har mottatt et tilbud om salg av samtlige aksjer i Høgås Teknologipark AS som er et datterselskap av ProPartner Holding AS. Tilbudet innebærer at selskapet overdras som det er og med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011.

Tilbudet er bindende frem til 31. mars 2011. 24Seven Technology Group ASA vil innhente uavhengige vurderinger av tilbudet, herunder vurderinger knyttet til at tilbudet inneholder en seller?s credit over ti år med en nedbetalingsplan og en rentesats på 3,5 % for å vurdere om en høyere pris enn det som ligger i tilbudet er mulig å oppnå.

Aksept av tilbudet innebærer at selskapets gjeldsbelastning reduseres med MNOK 20. 24Seven Technology Group ASA kvitter seg dersom tilbudet aksepteres med den utilsiktede konsekvens at man ble eiendomsbesitter gjennom å kjøpe ProPartner Holding AS.

Selskapet vil når det gjelder salg av forsvarsrettighetene fortsette med å selge all virksomhet som knytter seg til forhold som ikke hører til konsernets kjernevirksomhet. Selskapet vil imidlertid fortsette å vektlegge hensynet til en best mulig pris og avtale sterkest og har derfor avsluttet forhandlinger som har pågått med en av budgiverne.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner