Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

24Seven Technology Group ASA kaller inn til ekstraordinær generalforsamling den 25. oktober 2011 klokken 10:00.
 
Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Se vedlagte innkalling med vedlegg.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker