Innkalling til ordinær generalforsamling

24Seven Technology Group ASA kaller inn til ordinær generalforsamling den 15. juni 2011 klokken 14:00.

Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Se vedlagte innkalling med vedlegg.

Årsrapport 2010, samt innkalling er publisert på
http://24sevenoffice.com/no/selskapet/investor-relations/

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner