Innkalling til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i 24SevenOffice ASA. Generalforsamlingen avholdes 30. april 2010 klokken 14:00 i selskapets lokaler i Østensjøveien 34, 0667 Oslo.

Fullstendig innkalling, samt årsrapport for 2009 er vedlagt som pdf  dokument.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12