Kjøper Cerum SMB AS

24SevenOffice ASA inngikk i dag en intensjonsavtale om å kjøpe 100% av Cerum SMB AS. Cerum er med sine over 3000 CRM-brukere Norges nest største SaaS (programvare som en tjeneste) aktør etter 24SevenOffice. Selskapet har spesialisert seg på bransjeløsninger til industri, helse/trim og byggebransjen.

Selskapet kjøpes for 12 millioner NOK i kontanter og 13 millioner NOK i aksjer til en kurs på 14 NOK. Dette er ca 55% over gårsdagens sluttkurs. I tillegg vil det ligge en earnout på maksimalt ytterligere 5 millioner NOK i aksjer til samme kurs.
 
Cerum (982 702 682), inkludert datterselskapet Unitek (967 153 656), omsatte for 5 145 167 t.o.m. juli 2007. Den samlede omsetningen i de to selskapene i 2006 var 8 891 030, Fordelt på 6 390 043 på Cerum og 2 500 987 På Unitek. Resultatene i de to selskapene i fjor var henholdsvis - 4 166 615for Cerum og + 648 649 for Unitek. Cerum har i øyeblikket 15 ansatte.
 
24SevenOffice sitt oppkjøp av Cerum vil utløse veldig mange og viktige synergier, på områder som serverdrift og hosting, systemutvikling, support, markedsføring og salg samt administrasjon. 24SevenOffice vil med dette få tilgang til nye kundegrupper med helt spesielle behov. Siden Cerum kun hovedsaklig har et CRM system i sin produktportefølje vil 24SevenOffice  sannsynligvis også få et vesentlig oppsalg på den nye kundemassen
ved at kunden også velger 24SevenOffice sine øvrigemoduler for regnskap, logistikk, fakturering, netthandel, gruppekalender osv. 24SevenOffice vil etter oppkjøpet ha en stab på ca 70 mann og er dermed godt rustet i den nordiske konkurransen.
 
Oppkjøpet forutsetter godkjent Due dill og styrets godkjenning, samt generalforsamling.
 
Kontaktperson:
 
Stian Rustad - CEO 24SevenOffice
Mobil: 91663909