Kvartalsrapport Q2 2007 delårsresultat

24SevenOffice ASA hentet inn MNOK 60 i en rettet emisjon og ble notert på Oslo Axess 22. juni. Selskapet handles under tickeren TFSO. I andre kvartal hadde selskapet 2 188 nye registreringer. Dette er en kvartalsvis vekst på 311 prosent sammenliknet med samme periode i fjor, mye på grunn av lanseringen av en nedskalert gratisversjon. Driftsinntektene var MNOK 4,7 i 2Q07, som representerer en vekst på 32 prosent sammenliknet med 2Q06. EBIT for 2Q07 var på MNOK - 5,3 og EBITDA var på MONK - 4,2 for 2Q07.

Sammendrag 2Q 07:
 
Driftsresultat på MNOK 4,7 i 2Q07, opp fra MNOK 3,5 i 2Q06.
 
Totale inntekter på MONK 5,4 i 2Q07 grunnet salg av kontorbygg i Skien med MNOK 0,8 i gevinst.
 
EBITDA på MNOK - 4,2 i 2Q07, sammenliknet med MNOK 4,7 i 2Q06.
 
2 188 nye registreringer i 2Q07, opp fra 533 i 2Q06.
 
Lansert nedskalert gratispakke begrenset til 5 brukere som inneholder kontaktregister, fakturering, epost, gruppekalender og filområde.
 
24SevenOffice ASA ble notert på Oslo Axess 22. juni.
 
Selskapet hentet inn MNOK 60 i en rettet emisjon i forkant av noteringen på Oslo Axess.
 
Active 24 ASA, som er heleid av Mamut ASA, har kommet med ett uspesifisert motsøksmål for kompensasjon for sitt tap etter Active 24s påståtte ureglementerte oppsigelse fra 24SevenOffice ASA av samarbeidsavtalen mellom selskapene.
 
Selskapet har fått nytt styre. Det nye styret består av Jo Arnstad (styreleder), Michael Jacobs,
Mimi Berdal og Hege Lien.