Meldepliktig handel

Styreleder i 24Seven Technology Group ASA, Karl-Anders Grønland, har i dag, 04.10.2011, kjøpt 111 111 aksjer til kurs 4,5 kroner pr. aksje.
 
Karl-Anders Grønland vil etter transaksjonen eie 257 325 TFSO aksjer.
 
Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Abonner