Meldepliktig handel

CFO i 24Seven Technology Group ASA, Truls Kristian Hauger, har i dag, 31.5.2011 kl. 11.30, kjøpt 9.600 aksjer til kurs 4,21 kroner pr. aksje og 1.100 aksjer til kurs 4,30 pr. aksje.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Truls Kristian Hauger vil etter transaksjonen eie 46.954 TFSO aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12loven §5-12


Abonner