Meldepliktig handel

Styreleder i 24Seven Technology Group ASA, Karl-Anders Grønland, har i dag, 27.5.2011 kl. 16.25, kjøpt 7.500 aksjer til en kurs av 4 kroner per aksje.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Karl-Anders Grønland vil etter transaksjonen eie 133.214 TFSO aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner