Meldepliktig handel

COO i 24Seven Technology Group ASA, Ståle Risa, har i dag, 26.5.2011 kl. 15.25, kjøpt 11.900 aksjer til en kurs av  3,80 og 1.100 aksjer til en kurs av 3,85 per aksje gjennom sitt selskap Ebiz AS.

Som primærinnsider sendes denne meldingen iht. verdipapirhandelsloven § 4-1 jf § 4-3.

Ståle Risa vil etter transaksjonen eie 261.451 TFSO aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner