Meldepliktig handel

CEO Stian Rustad har gjennom selskapet ICT Group kjøpt 24 000 aksjer til gjennomsnittskurs 6,17 i 24SevenOffice ASA. Stian Rustad dominerer 75% av selskapet ICT Group AS. Kjøpet ble foretatt 22/5-08 og ny beholdning i ICT Group AS er 2.921.899 aksjer.