Meldepliktig handel

CEO Stian Rustad har gjennom selskapet ICT Group kjøpt 150 000 aksjer a kr. 8,- i 24SevenOffice ASA. Stian Rustad dominerer 75% av selskapet ICT Group AS. Kjøpet ble foretatt 13/2-08 og ny beholdning i ICT Group AS er 2.533.899 aksjer.