Mottatt bud på datterselskap

24Seven Technology Group ASA har i dag mottatt et bud fra ledelsen på sitt heleide datterselskap AccountOnIt AS på 23 MNOK for alle aksjene i selskapet.

- Det er på den ene side naturlig for 24Seven Technology Group ASA å selge selskapet med tanke på vår generelle strategi om rendyrkning av teknologiselskaper i gruppen, samtidig er AccountOnIt en viktig kompetansekilde ved utvikling av 24SevenOffice AS sitt ERP system. Vi vil derfor uansett ikke selge selskapet uten at det samtidig blir inngått en langvarig strategisk avtale mellom partene. På bakgrunn av at styret inntil nå har hatt fokus på andre strategiske løsninger må det her foretas en totalvurdering av de ulike alternativene. Styret vil ta stilling til dette på neste styremøte, sier styreleder Karl-Anders Grønland.

- Vi har i motsetning til mange av de tradisjonelle  programvareleverandørene, allerede en vekst både organisk og ved oppkjøp som er helt unik i bransjen, med en så stor ekstra kapitalbase, kan virkelig sette selskapet på kartet i Scandinavia, kanskje også Europa, sier COO Ståle Risa.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12