Mottatt fullt oppgjør for forsvarsdivisjonen

Det vises til børsmelding den 17.10.2011, kl. 08:55. Det har i dag blitt overført 5 MNOK til selskapets konto og salget av forsvarsdivisjonen er med dette fullt oppgjort.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner