Norsk SaaS selskap i vindenMens veksten nærmest har stoppet helt opp for de fleste tradisjonelle softwareselskaper i løpet av finanskrisen vokser 24SevenOffice, som leverer webbaserte systemer for blant annet økonomi, CRM og prosjekt for mellomstore bedrifter, med kraftige 60 % hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet økte også lønnsomheten i dette kvartalet med 2,7 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Selskapet presenterer således for første gang som tidligere varslet et positivt resultat og en klart bedret EBITDA.

24SevenOffice er det eneste børsnoterte selskapet i Europa som leverer all sin software som SaaS ("Software as a service" - webbasert programvare). SaaS representerer i følge Gartner og IDC et betydelig teknologisk paradigmeskifte innen software og totalmarkedet for SaaS er forventet å vokse fra ca 9 milliarder $ i 2008 til 23 milliarder $ i 2012. Til sammenlikning med de tradisjonelle softwareselskapene, som normalt sett har en repeterende vedlikeholdsavgift på kun 15-20 %, har 24SevenOffice og andre SaaS selskaper ca 90 % av sine inntekter repeterende.

- Vår vekst er helt i tråd med IDC sine prognoser hvor de forventer at SaaS programvare skal vokse med 27 % årlig, i motsetning til tradisjonelle lokale installasjoner som vil øke med 4 % pr år i samme periode. Jeg tror stadig flere av investorene og ledelsen i tradisjonelle software selskaper nå forstår hvordan SaaS vil dominere veksten i softwaremarkedet fremover. Samtidig er det et paradoks at ikke flere konkurrenter enda har lykkes med å konvertere sine løsninger til SaaS baserte versjoner, sier Stian Rustad, CEO i 24SevenOffice ASA.

- Store SaaS selskaper i USA har, på samme måte som 24SevenOffice, måttet investere tungt i to til fire år før de når gjennombruddet. Deretter vil en betydelig andel av veksten gå rett på bunnlinjen, sier COO Ståle Risa i 24SevenOffice.

- Styret er veldig fornøyd med at selskapet har levert som lovet til nå. Dette resultatet styrker grunnlaget for en enda sterkere satsing og vekst i samsvar med det som er selskapets strategiske målsetning, avslutter Karl-Anders Grønland, styreleder i 24SevenOffice.

For mer informasjon kontakt
Stian Rustad, CEO, 91663909
Ståle Risa, COO, 92235847