Oppsigelse av avtaler om markedspleie

Selskapet har tidligere inngått avtaler om markedspleie med Terra Markets ASA og Argo Securities ASA . Det har etter en vurdering blitt konkludert med at kostnadene er større enn de fordelene avtalene indirekte har gitt for selskapet. Avtalene er derfor sagt opp av 24Seven Technology Group ASA.

 

Oppsigelsesfristen er to måneder, men det vil bli vurdert om det kan oppnås enighet om en tidligere avslutningsdato.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner