Opsjonsprogram for ansatte i 24SevenOfficeOrdningen skal sikre kontinuitet og en motivert organisasjon som ønsker å videreutvikle og sikre egen arbeidsplass. Ordningen er et viktig instrument for å fortsatt bidra til å skape aksjonærverdier gjennom vekst og forbedringsprosesser i organisasjonen. Aksjeopsjonsprogrammet er også ment å bidra til å tiltrekke seg nye ansatte i tillegg til å beholde nåværende ansatte.

Totalt ble det 5. mai 2009 tildelt 150.000 opsjoner fordelt på 4 ansatte i 24SevenOffice ASA. Innløsningskursen for tildelingen er satt lik aksjekurs ved børsslutt 4. mai 2009, kr 4,53. Alle opsjoner bortsett fra opsjoner tildelt Ståle Risa opptjenes etter 2 år og må innløses innen 4 år fra tildelingsdato. Opsjoner tildelt Ståle Risa opptjenes umiddelbart og må innløses innen 4 år fra tildelingsdato.

Følgende primærinnsidere er tildelt opsjoner (ny beholdning aksjer og opsjoner i parentes):

Ståle Risa 70.000 opsjoner (211.500 aksjer og 70.000 opsjoner)

For ytterligere informasjon:
Stian Rustad, CEO 24SevenOffice, mobil +47 91 66 39 09

Abonner