Partner Manager i 24SevenOffice kjøper aksjer

Partner Manager i 24SevenOffice ASA, Freddy Kristensen, har via sitt selskap Garberg Kristensen Invest AS kjøpt 3.000 aksjer a/kr 8,-. Kjøpet ble foretatt 15.08.08, og ny beholdning er 77.000 aksjer.