Positiv korrigering av guiding i 4Q10 rapport

Selskapet har i 4Q10 rapporten guidet om et negativt resultat i Q111 som følge av satsningen på utvikling og lansering av 24SevenOffice World Edition. Selskapet korrigerer nå denne opplysningen da sannsynligheten for negativt driftsresultat er vesentlig mindre.

Dette skyldes i stor grad at elektronikkdivisjonen til 24Seven Technology Group ASA forventes å få en betydelig bedret lønnsomhet i 1Q11 som tilsvarer minimum 3 ganger gjennomsnittlig lønnsomhet de foregående kvartaler i 2010, med et resultat på minimum 1,7 MNOK. Divisjonen har også nesten doblet sin ordrereserve og vil derfor høyst sannsynlig ha en betydelig høyere lønnsomhet i 2Q11 enn det som tidligere har vært vanlig og basis for markedets forventninger.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner