Presentasjon av 4. kvartal 2009 for 24SevenOffice ASA

Det inviteres til presentasjon av 4. kvartal 2009 for 24SevenOffice ASA torsdag 18. februar kl. 09.00. Presentasjonen avholdes i Orion Securities lokaler i Rådhusgaten 25, 0158 Oslo.

Påmelding sendes på e-post til IR@24sevenoffice.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner