Presisering ifht børsmelding publisert av Mamut ASA

Mamut ASA (Mamut) gikk 25. januar 2008 ut med en børsmelding i anledning 24SevenOffice ASAs (24SevenOffice) anke over Oslo tingretts dom fra desember 2007 i tvisten med Mamuts heleide datterselskap Active 24 AS (Active 24). 24SevenOffice stiller seg utforstående til innholdet i børsmeldingen som kan fremstå som en forhåndsprosedering av ankesaken, men ser seg nødt til å tilbakevise faktiske feil i meldingen.



Det er heller ikke riktig som Mamut hevder i sin børsmelding 25. januar 2008 at det ikke er gitt noen redegjørelse for hvorfor erstatningskravet er redusert i anken. Mamut har tidligere nedtonet betydningen av SaaS. Nedjusteringen av 24SevenOffice erstatningskrav, som Mamut henviser til, er i ankeerklæringen begrunnet hovedsaklig med en fornyet vurdering av følgene av Mamuts varslede lansering av tjenester tilsvarende dem 24SevenOffice tilbyr, i konkurranse med 24SevenOffice.