PricewaterhouseCoopers Norge (PwC) velger 24SevenOffice

PwC Norge har i dag inngått en avtale hvor 24SevenOffice velges som system for PwCs strategiske nysatsing innenfor regnskapsføring og for PwCs regnskapskunder. Avtalen har en varighet på 5 år med en opsjon på ytterligere 5 år. Som en del av avtalen skal PwC og 24SevenOffice også samarbeide om videreutvikling av økonomimodulene i 24SevenOffice i avtaleperioden.

24SevenOffice har lang erfaring med å levere økonomisystemer til regnskapskontorer og leverer til flere av de mest effektive og lønnsomme byråene i Norge og Sverige. Totalt er det mer enn 2 000 bedrifter som får sitt regnskap ført i 24SevenOffice via regnskapskontorer og selskapet hadde rekordvekst i nye regnskapsbyråkunder i første kvartal 2011.

- At PwC, som er et av de mest profesjonelle og største økonomihusene i Norge, velger 24SevenOffice som system til sitt regnskapsbyrå ser vi som et kvalitetsstempel og en bekreftelse på at vi representerer morgendagens regnskaps- og ERP system og vi ser frem til samarbeidet med PwC, sier Stian Rustad, CEO i 24Seven Technology Group ASA.

Avtalen har en verdi på minimum 1,5 MNOK i årlig repeterende inntekt på programvare, totalt 7,5 MNOK over avtaleperioden på 5 år. I tillegg kommer konsulentinntekter.

For ytterligere kommentarer kontakt Ståle Risa, COO, på telefon 922 35 847 eller epost str@24SevenOffice.com

Om PwC

PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere og leverer tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift med over 163 000 ansatte i 154 land. PwC i Norge er eid av ca. 150 norske partnere og har over 1 500 medarbeidere representert ved 38 kontorer.

Om 24SevenOffice

24SevenOffice er Nordens første 100% webbaserte forretningssystem som inneholder moduler som regnskap og økonomi, fakturering, prosjektstyring, crm og samhandlingssystemer sømløst integrert i en løsning. For mer informasjon se www.24SevenOffice.com/no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12