Propartner Holding transaksjon er gjennomført

Etter at due diligence er gjennomført, generalformsamling gitt sitt samtykke og styret i 24Seven Technology Group ASA har behandlet saken, er transaksjonen endelig gjennomført.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12